DUKE - ACRYLIC KLISMOS CHAIR WITH WHITE LINEN CUSHION

DUKE

SKU DUKE

ACRYLIC KLISMOS CHAIR WITH WHITE LINEN CUSHION

Dimensions: 21.5"W X 31"H X 19.5"D